Yhteistyössä alueen kehittämiseksi ja elävöittämiseksi

Popup Center pyrkii olemaan aktiivinen toimija Hyvinkään alueen kehittämisessä toimimalla yhteistyössä alueen yritysten, yhteisöjen ja eri toimijoiden kanssa.

Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voimme auttaa toinen toisiamme!